3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Xây dựng, Dịch vụ và Hợp tác lao động (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Xây dựng, Dịch vụ và Hợp tác lao động (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty cổ phần Xây dựng, Dịch vụ và Hợp tác lao động (OLECO) được chuyển đổi từ DNNN the...

Xem thêm cafef.vn

0 0 0.0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  n/a

 • KLCP lưu hành

  1,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp