3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Vận tải Newway (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Vận tải Newway (UpCOM)

Dịch vụ / Du lịch, lữ hành

Công ty Cổ phần Vận tải Newway được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp Vận tải du ...

Xem thêm cafef.vn

7,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  630

 • P/E

  11.17

 • Giá trị sổ sách

  10,630

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  59.50

 • KLCP lưu hành

  8,500,000

P/E Ngành Dịch vụ / Du lịch, lữ hành: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp