3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Nam Vang
(HNX)

Công ty Cổ phần Nam Vang

Bất động sản và Xây dựng / Kinh doanh thép và vật tư

...

Xem thêm cafef.vn

1,000 +100 11.11%
 • EPS 12 tháng

  -12,270

 • P/E

  -0.08

 • Giá trị sổ sách

  -10,970

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  15.00

 • KLCP lưu hành

  15,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Kinh doanh thép và vật tư: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp