3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang (UpCOM)

Doanh nghiệp Upcom / Doanh nghiệp Upcom

Ngày 29/06/2010 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1695/QĐ-UBND chuyển đổi Công ty...

Xem thêm cafef.vn

9,800 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,070

 • P/E

  9.16

 • Giá trị sổ sách

  11,950

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  58.80

 • KLCP lưu hành

  6,000,000

P/E Ngành Doanh nghiệp Upcom / Doanh nghiệp Upcom: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp