3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch tiền thân là Xí nghiệp Nước Nhơn Trạch, được thành lập...

Xem thêm cafef.vn

16,500 +500 3.12%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  16,700

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  165.00

 • KLCP lưu hành

  10,000,000

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp