3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ Phần Đường sắt Nghệ Tĩnh
(Upcom)

Công ty Cổ Phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

Công nghiệp / Đường sắt

Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh tiền thân là Công ty Đường Goòng, được thành lập ngày ...

Xem thêm cafef.vn

6,000 -2,400 66.67%
 • EPS 12 tháng

  2,450

 • P/E

  2.45

 • Giá trị sổ sách

  13,100

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  8.95

 • KLCP lưu hành

  1,492,000

P/E Ngành Công nghiệp / Đường sắt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp