3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (Công ty 584) tiền ...

Xem thêm cafef.vn

400 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  15.91

 • KLCP lưu hành

  39,779,577

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp