3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (UpCOM)
(Upcom)

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (UpCOM)

Công nghiệp / Hàng không

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP là công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ ...

Xem thêm cafef.vn

103,000 -1,500 1.48%
 • EPS 12 tháng

  3,660

 • P/E

  28.14

 • Giá trị sổ sách

  24,350

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  224,225.89

 • KLCP lưu hành

  2,176,950,436

P/E Ngành Công nghiệp / Hàng không: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp