3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh được chuyển đổi từ Công ty TNHH 1 Thành viên kinh doa...

Xem thêm cafef.vn

16,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  970

 • P/E

  17.06

 • Giá trị sổ sách

  12,350

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  838.72

 • KLCP lưu hành

  50,831,593

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp