3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Công ty Cấp nước Quảng Bình được thành lập ngày 01/10/1992 trên cơ sở xí nghiệp nước Đồng ...

Xem thêm cafef.vn

13,200 0 0%
 • EPS 12 tháng

  730

 • P/E

  17.99

 • Giá trị sổ sách

  11,250

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  227.44

 • KLCP lưu hành

  17,230,204

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp