3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Khách sạn Bưu điện Nha Trang
(Upcom)

CTCP Khách sạn Bưu điện Nha Trang

Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản

Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang - gọi tắt là Khách sạn Bưu điện Nha Trang, tê...

Xem thêm cafef.vn

11,400 -6,800 -37.36%
 • EPS 12 tháng

  310

 • P/E

  36.49

 • Giá trị sổ sách

  13,310

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  22.80

 • KLCP lưu hành

  2,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp