3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (UpCOM)

Công nghiệp / Hàng hải

Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc, tiền thân là Công ty Vận tải Thủy Bắc, thuộc Cục Đường s...

Xem thêm cafef.vn

1,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -14,190

 • P/E

  -0.07

 • Giá trị sổ sách

  -248,950

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  19.53

 • KLCP lưu hành

  19,525,932

P/E Ngành Công nghiệp / Hàng hải: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp