3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận tiền thân là Công ty Cấp nước Ninh Thuận ñược thành lậ...

Xem thêm cafef.vn

51,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  7,590

 • P/E

  6.73

 • Giá trị sổ sách

  27,990

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  484.98

 • KLCP lưu hành

  9,490,841

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp