3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Xây dựng Công trình 510
(Upcom)

Công ty cổ phần Xây dựng Công trình 510

Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản và Xây dựng

Công ty Cổ phần xây dựng Công trình 510 là một doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức ...

Xem thêm cafef.vn

7,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  21.33

 • KLCP lưu hành

  2,700,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản và Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp