3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn qua nhiều lần đổi tên, đã được UBND tỉnh Lạng Sơn ...

Xem thêm cafef.vn

5,600 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,870

 • P/E

  3.00

 • Giá trị sổ sách

  13,840

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  28.05

 • KLCP lưu hành

  5,009,800

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp