3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (HOSE)

Nguyên vật liệu / Sản xuất Thép

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim được thành lập vào ngày 23/12/2002, giấy chứng nhận đăng ký d...

Xem thêm cafef.vn

25,850 +100 0.39%
 • EPS 12 tháng

  460

 • P/E

  55.68

 • Giá trị sổ sách

  20,600

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  6,805.73

 • KLCP lưu hành

  263,277,806

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Sản xuất Thép: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp