3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hạ tầng mạng
(HNX)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hạ tầng mạng

Viễn thông / Hạ tầng viễn thông

...

Xem thêm cafef.vn

9,900 +500 5.32%
 • EPS 12 tháng

  510

 • P/E

  19.29

 • Giá trị sổ sách

  10,720

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  27.80

 • KLCP lưu hành

  2,808,000

P/E Ngành Viễn thông / Hạ tầng viễn thông: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp