3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa
(HSX)

Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa

Nông nghiệp / Mía đường

...

Xem thêm cafef.vn

15,800 -200 -1.25%
 • EPS 12 tháng

  340

 • P/E

  47.06

 • Giá trị sổ sách

  16,030

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  959.85

 • KLCP lưu hành

  60,750,000

P/E Ngành Nông nghiệp / Mía đường: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp