3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP (UpCOM)
(HNX)

Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Bao bì

Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP thành lập vào ngày 11 tháng 10 năm 2013 với v...

Xem thêm cafef.vn

300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -950

 • P/E

  -0.31

 • Giá trị sổ sách

  6,070

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  8.27

 • KLCP lưu hành

  27,576,490

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Bao bì: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp