3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Gạch, gạch men, ngói

Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Điệp trước đây là Xí nghiệp sản xuất Gạch ngói trực thuộc Cô...

Xem thêm cafef.vn

31,900 -2,500 8.5%
 • EPS 12 tháng

  -360

 • P/E

  -89.10

 • Giá trị sổ sách

  17,770

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  97.03

 • KLCP lưu hành

  3,041,542

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Gạch, gạch men, ngói: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp