3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (UpCOM)
(HNX)

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (UpCOM)

Nông nghiệp / Chế biến thủy sản

Công ty cổ phần Chế biên Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền tiền thân là Xí nghiệp Chế biến Thủy...

Xem thêm cafef.vn

2,300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -2,790

 • P/E

  -0.83

 • Giá trị sổ sách

  -2,750

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  5.29

 • KLCP lưu hành

  2,299,854

P/E Ngành Nông nghiệp / Chế biến thủy sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp