3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (HNX)

Nông nghiệp / Phân bón

Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình tiền thân là Nhà máy Phân lân Ninh Bình được thành lập ...

Xem thêm cafef.vn

14,800 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,910

 • P/E

  7.74

 • Giá trị sổ sách

  13,340

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  232.82

 • KLCP lưu hành

  15,731,260

P/E Ngành Nông nghiệp / Phân bón: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp