3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (UpCOM)

Năng lượng / Điện năng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc sau đây gọi tắt là "Công ty" được thành ...

Xem thêm cafef.vn

6,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  3,467.34

 • Giá trị sổ sách

  11,380

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  279.45

 • KLCP lưu hành

  40,500,000

P/E Ngành Năng lượng / Điện năng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp