3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng là đơn vị được hình thành từ Xí nghiệp Công...

Xem thêm cafef.vn

6,200 0 0%
 • EPS 12 tháng

  430

 • P/E

  14.27

 • Giá trị sổ sách

  12,900

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  59.44

 • KLCP lưu hành

  9,587,557

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp