3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng  (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng nguyên là Doanh nghiệp nhà nước được thành l...

Xem thêm cafef.vn

12,400 -100 -0.8%
 • EPS 12 tháng

  3,170

 • P/E

  3.91

 • Giá trị sổ sách

  15,140

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  888.56

 • KLCP lưu hành

  71,657,936

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp