3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Nam Dược (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Nam Dược (UpCOM)

Y tế / Dược phẩm

Công ty cổ phần Nam Dược được thành lập vào ngày 01/01/2004 với 23 cổ đông sáng lập. Lĩnh ...

Xem thêm cafef.vn

152,000 -6,000 -3.8%
 • EPS 12 tháng

  16,180

 • P/E

  9.40

 • Giá trị sổ sách

  86,190

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  906.53

 • KLCP lưu hành

  5,964,000

P/E Ngành Y tế / Dược phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp