3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì dầu thực vật
(Upcom)

Công ty Cổ phần Bao bì dầu thực vật

Nguyên vật liệu / Bao bì

Công ty cổ phần bao bì Dầu thực vật (VMPACK) được thành lập tháng 09/2002 trên cơ sở giấyc...

Xem thêm cafef.vn

0 -4,400 -100%
 • EPS 12 tháng

  70

 • P/E

  0.00

 • Giá trị sổ sách

  4,990

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  n/a

 • KLCP lưu hành

  14,998,817

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Bao bì: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp