3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2 (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2 (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI2) được thành lập ngày 06/05/200...

Xem thêm cafef.vn

35,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,160

 • P/E

  16.22

 • Giá trị sổ sách

  15,540

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,754.79

 • KLCP lưu hành

  49,993,960

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp