3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (HOSE)

Công nghiệp / Dịch vụ sân bay

Công ty cồ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS) được thành lập và chính thức đi vào hoạt đ...

Xem thêm cafef.vn

94,800 -100 -0.11%
 • EPS 12 tháng

  8,430

 • P/E

  11.25

 • Giá trị sổ sách

  18,470

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  2,480.51

 • KLCP lưu hành

  26,165,732

P/E Ngành Công nghiệp / Dịch vụ sân bay: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp