3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (HNX)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Chi nhánh Cấp nước N...

Xem thêm cafef.vn

32,300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,430

 • P/E

  13.31

 • Giá trị sổ sách

  16,760

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  352.07

 • KLCP lưu hành

  10,900,000

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp