3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (UpCOM)

Công nghiệp / Dịch vụ sân bay

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Xí nghiệp s...

Xem thêm cafef.vn

26,000 -300 -1.14%
 • EPS 12 tháng

  1,290

 • P/E

  20.21

 • Giá trị sổ sách

  7,960

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  466.65

 • KLCP lưu hành

  17,948,210

P/E Ngành Công nghiệp / Dịch vụ sân bay: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp