3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Đường sắt Nghĩa Bình
(Upcom)

CTCP Đường sắt Nghĩa Bình

Công nghiệp / Giao thông vận tải

Công ty đã thay đổi nhiều tên gọi. Đến ngày 25/12/2015, Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ lần đầu đ...

Xem thêm cafef.vn

9,000 -1,100 13.92%
 • EPS 12 tháng

  2,200

 • P/E

  4.09

 • Giá trị sổ sách

  13,430

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  16.25

 • KLCP lưu hành

  1,806,000

P/E Ngành Công nghiệp / Giao thông vận tải: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp