3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (HNX)

Năng lượng / Nhiệt điện

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình tiền thân là Nhà máy Điện Ninh Bình được thành lập th...

Xem thêm cafef.vn

14,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,040

 • P/E

  8.13

 • Giá trị sổ sách

  21,720

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  191.70

 • KLCP lưu hành

  12,865,500

P/E Ngành Năng lượng / Nhiệt điện: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp