3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc (UpCOM)

Dịch vụ / Sách và In ấn

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc được thành lập mới theo Quyết định số 3...

Xem thêm cafef.vn

11,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  3,000

 • P/E

  3.97

 • Giá trị sổ sách

  19,430

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  59.50

 • KLCP lưu hành

  5,000,000

P/E Ngành Dịch vụ / Sách và In ấn: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp