3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE)

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

Ngày 04/07/2005, Công ty Cổ phần Đầu tư 577 được chính thức thành lập theo Giấy phép đăng ...

Xem thêm cafef.vn

21,400 +400 1.9%
 • EPS 12 tháng

  130

 • P/E

  160.12

 • Giá trị sổ sách

  14,860

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  2,143.42

 • KLCP lưu hành

  100,159,795

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp