3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An (UpCOM)

Dịch vụ / Vệ sinh môi trường

Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Nghệ An là doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh N...

Xem thêm cafef.vn

9,200 0 0%
 • EPS 12 tháng

  490

 • P/E

  18.77

 • Giá trị sổ sách

  10,670

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  33.76

 • KLCP lưu hành

  3,669,999

P/E Ngành Dịch vụ / Vệ sinh môi trường: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp