3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Tư vấn, giám sát xây dựng

Nagecco là công ty tư vấn xây dựng tổng hợp được phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và ...

Xem thêm cafef.vn

500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,970

 • P/E

  0.25

 • Giá trị sổ sách

  12,330

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1.42

 • KLCP lưu hành

  2,835,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Tư vấn, giám sát xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp