3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên
(Upcom)

Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên

Dịch vụ / Vệ sinh môi trường

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên tiền thân là “Công ty Quản lý - Dịch vụ đ...

Xem thêm cafef.vn

23,200 0 0%
 • EPS 12 tháng

  830

 • P/E

  27.90

 • Giá trị sổ sách

  14,890

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  138.50

 • KLCP lưu hành

  5,969,946

P/E Ngành Dịch vụ / Vệ sinh môi trường: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp