3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (UpCOM)

Công nghiệp / Hàng hải

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành lặp nâm 1995 theo Quyết định số 250/TTg ngây 29/4/199...

Xem thêm cafef.vn

20,500 -600 -2.84%
 • EPS 12 tháng

  2,330

 • P/E

  30.44

 • Giá trị sổ sách

  7,580

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  24,612.05

 • KLCP lưu hành

  1,200,588,000

P/E Ngành Công nghiệp / Hàng hải: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp