3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu (UpCOM)

Dịch vụ / Vệ sinh môi trường

Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu (tiền thân là Công ty Côn...

Xem thêm cafef.vn

18,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,830

 • P/E

  10.34

 • Giá trị sổ sách

  18,280

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  102.06

 • KLCP lưu hành

  5,400,000

P/E Ngành Dịch vụ / Vệ sinh môi trường: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp