3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dược Medipharco (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Dược Medipharco (UpCOM)

Y tế / Dược phẩm

Công ty Dược TW Huế nguyên là Công ty Dược phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập ngày 08...

Xem thêm cafef.vn

12,700 0 0%
 • EPS 12 tháng

  610

 • P/E

  20.77

 • Giá trị sổ sách

  12,000

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  94.63

 • KLCP lưu hành

  7,450,806

P/E Ngành Y tế / Dược phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp