3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông (UpCOM)

Dịch vụ / Dịch vụ

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông chính chức thành lập từ năm 2007, tiền thân là C...

Xem thêm cafef.vn

20,300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,250

 • P/E

  9.02

 • Giá trị sổ sách

  27,400

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  97.19

 • KLCP lưu hành

  4,787,910

P/E Ngành Dịch vụ / Dịch vụ: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp