3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (UpCOM)

Dịch vụ / Khách sạn, resort và nhà hàng

CTCP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà trước đây có tên là Khu Du Lịch Mỹ Trà, trực thuộc Công ty Thư...

Xem thêm cafef.vn

3,700 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -1,370

 • P/E

  -2.70

 • Giá trị sổ sách

  8,240

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  6.65

 • KLCP lưu hành

  1,797,975

P/E Ngành Dịch vụ / Khách sạn, resort và nhà hàng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp