3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu

Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP tiền thân là Công ty Khai thác, Chế b...

Xem thêm cafef.vn

4,500 +300 7.14%
 • EPS 12 tháng

  -60

 • P/E

  -75.25

 • Giá trị sổ sách

  10,460

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  495.51

 • KLCP lưu hành

  110,113,591

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp