3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư MST (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Đầu tư MST (HNX)

Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 được thành lập theo quyết định số 0103983390 ngày 18/06/2...

Xem thêm cafef.vn

5,600 +100 1.82%
 • EPS 12 tháng

  810

 • P/E

  6.95

 • Giá trị sổ sách

  10,990

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  425.62

 • KLCP lưu hành

  76,004,301

P/E Ngành : N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp