3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Masan High-Tech Materials (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Masan High-Tech Materials (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Kim loại và khai khoáng

Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan được thành lập ngày 27/04/2010 với mục tiêu thực hiện hoạ...

Xem thêm cafef.vn

14,500 +100 0.69%
 • EPS 12 tháng

  -850

 • P/E

  -17.09

 • Giá trị sổ sách

  13,250

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  15,717.92

 • KLCP lưu hành

  1,099,155,420

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Kim loại và khai khoáng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp