3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi (UpCOM)

Dịch vụ / Vệ sinh môi trường

Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi tiền thân là Công ty công trình đô thị thị xã Quản...

Xem thêm cafef.vn

21,000 -1,900 -8.3%
 • EPS 12 tháng

  6,530

 • P/E

  3.22

 • Giá trị sổ sách

  35,340

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  121.82

 • KLCP lưu hành

  5,800,882

P/E Ngành Dịch vụ / Vệ sinh môi trường: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp