3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên (UpCOM)

Dịch vụ / Vệ sinh môi trường

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên trước có tên gọi là Công ty TNHH MTV Môi trường ...

Xem thêm cafef.vn

8,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  49.14

 • KLCP lưu hành

  6,143,000

P/E Ngành Dịch vụ / Vệ sinh môi trường: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp