3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định (UpCOM)

Dịch vụ / Vệ sinh môi trường

Công ty Môi trường Nam Định lả doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo Quyết định số 762...

Xem thêm cafef.vn

10,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,070

 • P/E

  9.33

 • Giá trị sổ sách

  11,460

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  21.94

 • KLCP lưu hành

  2,194,475

P/E Ngành Dịch vụ / Vệ sinh môi trường: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp