3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Masan MEATLife (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Masan MEATLife (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Chế biến thực phẩm

Masan MEATLife (MML) là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam áp dụng nền tảng 3F “từ trang trại ...

Xem thêm cafef.vn

28,000 +100 0.36%
 • EPS 12 tháng

  -1,410

 • P/E

  -19.90

 • Giá trị sổ sách

  15,490

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  9,167.70

 • KLCP lưu hành

  327,417,947

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Chế biến thực phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp